BESTEL ONLINE
Bezorgen
Of

Afhalen

Beleid inzake privacy

 

1.1 Inleiding

De vestigingen die worden uitgebaat onder het uithangbord en de knowhow van Domino’s Pizza in België (hierna genoemd de vestigingen Domino’s Pizza) zijn franchisezaken die door zelfstandige ondernemingen worden uitgebaat.

Domino’s Pizza en alle vestigingen van Domino’s Pizza staan borg voor de bescherming van uw gegevens. Dit beleid wil u ook een beeld geven van de manier waarop de gegevens van persoonlijke aard worden verwerkt en van uw rechten zoals deze zijn opgenomen in de wet van 08 december 1992 op de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

 

1.2 Gegevens van persoonlijke aard die worden ingezameld door Domino’s Pizza en de vestigingen Domino’s Pizza

Als u naar onze Internetsite surft worden er rechtstreeks gegevens van persoonlijke aard ingezameld.

De ingezamelde gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende categorieën:

  • Uw identificatiegegevens
  • Uw adresgegevens

Als u via onze internetsite uw kandidatuur stelt voor een werkaanbieding in één van de vestigingen van Domino’s Pizza dan worden er bijkomende categorieën gegevens ingezameld namelijk:

 

  • Informatie over de kandidatuur
  • De mate waarin u beschikbaar bent

 

1.3 Doelstelling van de verwerking van de gegevens door

Domino’s Pizza en de vestigingen Domino’s Pizza

Uw gegevens worden ingezameld en verwerkt door Domino’s Pizza Netherlands B.V. en de vestiging Domino’s Pizza die belast is met de verwerking van uw bestelling of uw kandidatuur als verantwoordelijke voor de verwerking.

Deze verwerking kan het volgende tot doel hebben:

  • De relatie van de vestigingen Domino’s Pizza met hun klanten beheren;
  • De vestigingen Domino’s Pizza toelaten om de bestellingen, de productie en de levering van de pizza’s te verwerken;
  • Ons toelaten u te informeren over onze producten;
  • Uw kandidatuur voor een betrekking binnen een vestiging Domino’s Pizza verwerken nadat u het formulier heeft ingevuld dat u op de volgende link vindt: http://dominosjobs.be.
  • Uw kandidatuur als franchisenemer beheren

De ingezamelde gegevens zijn onontbeerlijk voor die verwerking en zijn bestemd voor uw vestiging Domino’s Pizza en voor de betrokken diensten van sommige ondernemingen van de groep Domino’s Pizza evenals, in voorkomend geval, voor hun onderaannemers.

 

1.4 Recht op inzage, verzet en verbetering

Op grond van de wet van 08 december 1992 op de bescherming van de privacy heeft u met betrekking tot de gegevens van persoonlijke aard het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, om inzage in die gegevens te vragen en om te vragen dat die worden verbeterd.

Indien u uw recht op inzage, verzet en/of verbetering wil uitoefenen gelieve ons dan schriftelijk te contacteren:

 

Domino’s Pizza Netherlands B.V.

Franklinweg 33

PO Box 112

4200 AC GORINCHEM

NEDERLAND

 

Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen klik dan hier om toegang te krijgen tot uw profiel. 

Indien u zich via mail of SMS wenst uit te schrijven kan u dat rechtstreeks via url:

www.dominospizza.be/

 

1.5 Contact via email of via de post

Indien u geen email wenst te ontvangen van Domino’s Pizza en/of er de voorkeur aan geeft dat elk eventueel contact met Domino’s Pizza via de post op uw adres, dat u ons heeft meegedeeld, gebeurt gelieve dan via brief contact op te nemen met:

 

Domino’s Pizza Netherlands B.V.

Franklinweg 33

PO Box 112

4200 AC GORINCHEM

NEDERLAND

 

Indien u zich via mail of SMS wenst uit te schrijven kan u dat rechtstreeks via url:

www.dominospizza.be/

 

1.6    Hebt u opmerkingen over het ‘privacy beleid’ van Domino’s Pizza?

 

Indien u opmerkingen heeft over het beleid inzake de naleving van de privacy door Domino’s Pizza gelieve dan contact op te nemen via de post:

 

Domino’s Pizza Netherlands B.V.

Franklinweg 33

PO Box 112

4200 AC GORINCHEM

NEDERLAND

 

Indien u van mening bent dat onderhavig beleid van naleving van de privacy niet wordt nageleefd, gelieve dan op hetzelfde adres contact op te nemen.

 

1,7 Gegevens van de vestigingen Domino’s Pizza in België

 

Winkels België

 

Winkel La Louvière

Rue Louis de Brouckère 19        

7100 LA LOUVIERE

 

Franchisenemer :

AELYA S.P.R.L.

Zaakvoerder Samer el Wadia

Gevestigd te (B-7100) La Louviére, Rue Louis de Broukére 19.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0897.374.219.

 

Winkel Uccle

Chaussée d'Alsemberg 416 A   

1180      UCCLE

 

Franchisenemer :

Garel S.P.R.L.

Zaakvoerders de heer Mohamed el Haffad en de heer Ismaël Garti Moulki

Gevestigd te (B-1180) Uccle, Chaussée d’Alsemberg 416A.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0811.343.335.

 

Winkel Waterloo

Boulevard Henri Rolin 2               

1410      WATERLOO

 

Franchisenemer:

Duval Waterloo S.P.R.L.

Zaakvoerders de heer Mohamed el Haffad en de heer Ismaël Garti Moulki

Gevestigd te (B-1410) Waterloo, Boulevard Henri Rolin 2.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.907.227.

 

Winkel Ixelles

Square du Vieux Tilleul 6            

1050      IXELLES

 

Franchisenemer:

Kristinart S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Artur Harutyunyan.

Gevestigd te (B-1020) Brussel, Rue de Wand 253.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0839.812.835

 

Winkel Soignies

Chaussée d'Enghien 2  

7060      SOIGNIES

 

Franchisenemer :

MIRI S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Rimi Morad en mevrouw Mirna Diab

Gevestigd te (B-7060) Soignies, Chaussée d'Enghien 2.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0823.378.164.

 

Winkel Ath

Rue de la Station 5         

7800      ATH

 

Franchisenemer:

ECM FOOD S.P.R.L.

Zaakvoerder Christophe Marchot

Gevestigd te (B-7500) Tournai, Avenue de Maire 1.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 831.141.530.

 

Winkel Tournai

Rond-Point de l'Europe

Avenue de Maire 1       

7500      TOURNAI

 

Franchisenemer :

ECM FOOD S.P.R.L.

Zaakvoeder de heer Christophe Marchot

Gevestigd te (B-7500) Tournai, Avenue de Maire 1.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 831.141.530.

 

Winkel Mouscron

Rue du Nouveau Monde 2/2    

7700      MOUSCRON

 

Franchisenemer :

MPA S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Mathieu Parent

Gevestigd te (B-7700) Mouscron, Rue du Nouveau-Monde 2, Boîte 2

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0866,795,364.

 

Winkel Jette

Avenue de Jette 286    

1090      JETTE

 

Franchisenemer :

Vanramos S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Paulo Ramos

Gevestigd te (B-1090) Jette, Avenue de Jette 286.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0867.650.053

 

Winkel Evere

Chaussée de Haecht 1165          

1140      EVERE

 

Franchisenemer:

Buffchaud S.P.R.L.

Zaakvoerder Paulo Ramos

Gevestigd te (B-1140) Evere, Chaussée de Haecht 1165.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0883.760.565.

 

Winkel Laeken

Rue de Wand 253           

1020      LAEKEN

 

Franchisenemer:

Elhamos S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Paulo Ramos.

Gevestigd te (B-1020) Brussel, Rue de Wand 253.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0883.636.940.

 

Winkel Woluwe

Avenue Georges-Henri 338       

1150      WOLUWE

 

Franchisenemer :

Pizimmo S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Anouar Mokhtari.

Gevestigd te (B-1200) Woluwe Saint Lambert, Avenue Georges  Henri 338.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer  0824.364.990.

 

Winkel Merksem

Bredabaan 519

2170 MERKSEM

 

Franchisenemer :

Pizza Company Ukkel B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Mustafa Shaban.

Gevestigd te (B-2170) Antwerpen, Bredabaan 519.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0819295.652.

 

Winkel Antwerpen – Centrum

Frankrijklei 2A  

2000      ANTWERPEN

 

Franchisenemer:

Domiflex B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Isslam Salem.

Gevestigd te (B-2000) Antwerpen, Frankrijklei 2A.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.406.452..

 

Winkel Kiel

Sint-Bernardsesteenweg, 155  

2020      KIEL

 

Franchisenemer:

Domiflex B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Isslam Salem.

Gevestigd te (B-2000) Antwerpen, Frankrijklei 2A.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.406.452..

 

Winkel Leuven

Diestsestraat 265-267   

3000      LEUVEN

 

Franchisenemer:

DP Company B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Islam Yassine en mevrouw Nathalie de Puydt.

Gevestigd te (B-3000) Leuven, Diestsestraat 265.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0848.378.628.

 

Winkel Gent

Overpoortstraat 57       

9000      GENT

 

Franchisenemer :

DP Gent B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Hussein Mamlouk

Gevestigd te (B-9000) Gent, Overpoortstraat 57.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.681.688.

 

Winkel Bornem

Boomstraat 69 

2880      BORNEM

 

Franchisenemer:

Ranago B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Vahram Saroian.

Gevestigd te (B-2880) Bornem, Bovenstraat 104.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0839.495.972.

 

Winkel Roeselare

Sint Amandstraat 20     

8800      ROESELARE

 

Franchisenemer :

De heer Garnik Chukhajyan

Woonachtig te (B-8870) Izegem, Lendeleedsestraat 44

Identificatienummer Rijksregister 89.04.23-325.09.

 

Winkel Namur

Rue de la Tour  10          

5000      Namen

 

Franchisenemer :

KYM FOOD S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Yassine Norezzine en mevrouw Khadija Lawrizy

Gevestigd te (B-5000) Namen, Rue de la Tour 10.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.170.063

 

Winkel Ixelles 2

Chaussée d'Ixelles 278 

1050      IXELLES

 

Franchisenemer:

RZ Montenegro S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Bekim Agovic.

Gevestigd te (B-1050) Ixelles, Chaussée d’Ixelles 278.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0831.742.336.

 

Winkel Deurne

Herentalsebaan 251      

2100      Deurne

 

Franchisenemer :

Domiflex B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Isslam Salem.

Gevestigd te (B-2000) Antwerpen, Frankrijklei 2A.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer  0836.406.452..

Winkel Bruxelles Centre

Boulevard du Jardin Botanique 2            

1000      Brussel

 

Franchisenemer :

Vranje S.P.R.L.

Zaakvoerder de heer Sacha Pesic.

Gevestigd te (B-1000) Brussel, Boulevard du Jardin Botanique 2.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.810.792.

 

Winkel Kortrijk

Waterpoort 2   

8500      Kortrijk

 

Franchisenemer :

Euroline Distribution B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Milan Dima.

Gevestigd te (B-8510) Kortrijk, Jan Gossaertstraat 9.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0881.976.161.

 

Winkel Brussel Centraal Slice

Europakruispunt 2         

1000      Brussel

 

Franchisenemer :

Domiflex B.V.B.A.

Zaakvoerder de heer Isslam Salem.

Gevestigd te (B-2000) Antwerpen, Frankrijklei 2A.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.406.452..

 

Winkel Anderlecht

Place Bizet 5     

1070      Anderlecht

 

Franchisenemer:

Belarlina S.P.R.L.

Zaakvoerder en minderheidsaandeelhouder de heer Ahmed Arbia en meerderheidsaandeelhouder de heer Lhossin Arbia.

Gevestigd (B-1070) Anderlecht, Place Bizet 5.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0553.553.363.

 

Winkel Mons

Boulevard Gendebien 26           

7000      Mons

 

Franchisenemer:

Mena-Phoenix S.P.R.L.

Zaakvoerder en aandeelhouder mevrouw Mirna Diab en aandeelhouder de heer Rimi Morad.

Gevestigd te (B-7000) Mons, Boulevard Gendebieen 26.

Ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0542.496.452

PublicWebsiteResponsive V1.0.0-(0.0.0.0) [RD0003FF1B76AE - 100.116.38.48 - NEU]